UK

UK

Uvjeti korištenja - POSTAJ d.o.o.

Uvjeti korištenja - POSTAJ d.o.o.

Uvjeti korištenja - POSTAJ d.o.o.

UVOD


O NAMA

Postaj je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Hrvatskoj, registrirano pri Gospodarskoj komori Zagreba pod brojem 49576018121, sa sjedištem u Lapačkoj 17, 10 000 Zagreb (nadalje: Postaj).‍

Postaj je posrednik koji omogućava povezivanje Korisnika i Partnera putem mobilne aplikacije i internet stranice.‍

Naša aplikacija olakšava pronalaženje i angažiranje pružatelja usluga za potrebe Korisnika. Osmišljena je za pojednostavljenje procesa pronalaženja i rezerviranje usluga, štedeći Korisnikovo vrijeme tako da služi kao oglasnik na kojem korisnici mogu objaviti potrebu za izvođenjem određenog posla te se na taj oglas javljaju potencijalni pružatelji usluga između kojega korisnici biraju favorita.

 

DEFINICIJE GLAVNIH POJMOVA

●      Korisnik - Osoba koja je na aplikaciji oglasila potrebu zaizvođenjem radova i/ili pružanjem usluge bilo koje vrste.

●      Oglas za uslugom - Objava Korisnika kojom potražuje izvođenje radova i/ili pružanje usluge Partnera.‍

●      Partner - Izvođač radova – pružatelj usluga, neovisna treća strana

●      Usluge Partnera - Usluge koje Partneri nude i pružaju Korisnicima.‍

●      Postaj - Postaj d.o.o. ili bilo koje od njegovih društava kćeri ili povezanih društava. 

●      Usluge Postaj - Usluge koje pruža izravno Postaj.

●      Postaj mobilna aplikacija - Mobilna aplikacija u vlasništvu Postaja koja omogućava povezivanje Korisnika i Partnera.

●      Postaj Internet stranica - Internet stranica u vlasništvu Postaja.

●      Postaj mobilna aplikacija i Postaj Internet stranica zajedno - Postaj platforma

 

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti primjenjuju se na sve odnose između Korisnika i Postaja u vezi s korištenjem Postaj mobilne aplikacije i Postaj Internet stranice. Općim uvjetima se definira, između ostalog, pristup Postaj mobilnoj aplikaciji i Postaj Internet stranici te korištenje Usluga Postaj.‍ Prijavom na Postaj mobilnu aplikaciju i potvrdom na Postaj Internet stranici smatra se danim pristankom na Opće uvjete i sklopljenim ugovornim odnosom između Postaja i Korisnika. ‍Izmijenjeni Opći uvjeti stupaju na snagu nakon objave na Aplikaciji ili Internet stranici ili obavijesti sa info@postaj.app. (nadalje: Obavijest). Nastavkom korištenja Postaj Platforme nakon datuma objave ili zaprimanja Obavijesti smatra se danim pristankom na izmijenjene opće uvjete.

 

USLUGE KOJE PRUŽA POSTAJ

Usluge koje pruža Postaj, između ostalog, su:

●      Pristup i upotreba Postaj Platforme koja Korisniku omogućava, između ostalog, objavu Oglasa za uslugom, stupanje u kontakt sa Partnerom, izmjenu informacija, ugovaranje izvršenja usluga kao i recenziju zaprimljene usluge.

●      Pristup i upotreba Postaj Platforme koja Partneru omogućava saznanje o objavljenim Oglasima za uslugu, informacije o traženoj usluzi, iskazivanje interesa za pružanjem usluge, stupanje u kontakt s Korisnikom, izmjenu informacije te ugovaranje pružanja usluge kao i recenziju Korisnika.‍

U slučaju da Korisnik i Partner dogovore međusobnu suradnju, ugovorni odnos nastao radi pružanja usluge (po objavljenom Oglasu za uslugu) je zaseban ugovorni odnos sklopljen izravno između Korisnika i Partnera u kojem Postaj nije ugovorna strana.‍ Postaj, niti pod kojim uvjetom, nije odgovoran za ispunjenje ugovora sklopljenog izravno između Korisnika i Partnera.‍ Postaj platforma može upotrebljavati poveznice s drugih internetskih stranica koje nisu pod nadzorom Postaja. Postaj nije odgovoran za informacije i materijale te drugi sadržaj dostupan na internetskim stanicama trećih osoba.

 

NAČIN KORIŠTENJA PLATFORME

Korisnik objavljuje Oglas za uslugom na Postaj platformi. Oglas mora sadržavati sljedeće informacije:

●      Opis nastalog problema,

●      Vremenski okvir u kojem Korisniku odgovara započinjanje s pružanjem usluge (Potrebno je navesti do tri datuma u kojem Partner može pristupiti mjestu pružanja usluge, ukoliko je potrebno izvidjeti problem, te započeti s pružanjem usluge),

●      Fotografije predmeta pružanja usluge,

●      Mjesto pružanja usluge (grad i Gradska četvrt).

Nakon što Korisnik objavi Oglas za uslugom, Partneri se na isti mogu prijaviti. Partner prijavom potvrđuje da je spreman izvršiti uslugu opisanu u Oglasu.‍ Svaka prijava zainteresiranog Partnera se putem Postaj platforme notificira Korisniku .‍Nakon prijave Partnera na posao, Korisnik i Partner istodobno dobivaju međusobne kontakt podatke kako bi mogli stupiti u kontakt. Korisnik nije obvezan ugovoriti pružanje usluge niti s jednim zainteresiranim Partnerom. Nakon što Korisnik i Partner izravno ugovore pravni posao, Korisnik na Postaj platformi potvrđuje sklapanje dogovora. Partneri su odgovorni za sve obveze koje nastanu pružanjem usluga.

 

OCJENJIVANJE

Korisnik i Partner mogu ocijenjivati jedni druge putem platforme Postaj.‍ Prilikom ocjenjivanja Korisnici su obvezni pridržavati se sljedećih kriterija: ocjenjivati se može samo osoba s kojom ste imali direktno iskustvo, zabranjeno je koristiti se psovkama, uvredljivim, rasističkim jezikom te jezikom mržnje, ocjenjivanje ne smije sadržavati diskriminirajuće reference po bilo kojoj diskriminatornoj osnovi iz Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12) ne odobrava se donositi zaključke o zakonitosti nečijeg postupanja, zabranjena je objava lažnih i obmanjujućih izjava, ne smijete organizirati kampanju koja potiče druge na objavljivanje recenzija, bilo pozitivnih ili negativnih.‍ Postaj zadržava pravo prihvatiti, odbiti ili ukloniti ocjene prema vlastitom nahođenju. Postaj nema obvezu pregledavati i brisati ocjene.

 

KORIŠTENJE USLUGA PLATFORME

Postaj platforma može biti preuzeta ili joj se može pristupiti na većini modernih mobilnih uređaja s internetskom vezom i opremljenih operativnim sustavima kao što su Android ili iOS. Postaj mobilnoj aplikaciji se ne može pristupiti putem osobnog računala.‍ Korisnik/Partner je odgovaran za osiguravanje pristupa mreži te za tarife i naknade mobilnog operatera, uključujući potrošnju mobilnih podataka prilikom korištenja Postaj platforme.‍ Korisnik/Partner je odgovoran osigurati osobno računalo/mobilni uređaj adekvatan zapristup Platformi kao i brinuti se o potrebnim ažuriranjima.‍ Za korištenje Postaj platforme nužna je registracija. Korisnik/Partner moraju biti punoljetni. Osobni podaci nužni za registraciju su: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu.‍ Ukoliko su potrebni dodatni podaci za adekvatno korištenje Platforme, Postaj će iste zatražiti od Korisnika. Postaj može privremeno ograničiti pristup Platformi ako postoji sumnja da su povrijeđene obveze definirane ovim Uvjetima korištenja.

 

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO


Naše intelektualno vlasništvo

Postaj je vlasnik svih intelektualnih prava u Postaj uslugama, uključujući sav izvorni kod, baze podataka, funkcionalnost, softver, dizajn web stranica, audio, video, tekst, fotografije i grafiku u Postaj uslugama (zajedničkim nazivom: Sadržaj), kao i zaštitnih znakova, znakova usluga i logotipa sadržanih u njima (nadalje: Oznake).‍


Korištenje usluga

Postaj zadržava sva prava koja nisu izričito odobrena ovim Uvjetima. Usluge naše Platforme, naši uređaji i svi podaci prikupljeni putem Postaj platforme (uključujući sva prava intelektualnog vlasništva u svemu spomenutom u tekstu gore) jesu i ostaju vlasništvo Postaja. Korisnik ne smije sam, niti smije omogućiti trećoj strani da:licencira, podlicencira, kopira, mijenja, distribuira, stvara, prodaje, preprodaje, prenosi ili iznajmljuje bilo koji dio Postaj platforme; analizira obrnutim inženjerstvom ili pokuša izvući izvorni kod Postaj mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica, osim kada je to dopušteno zakonom; pokrene ili uzrokuje pokretanje bilo kojih programa ili skripta u svrhu struganja, indeksiranja, istraživanja ili drugog načina rudarenja podataka koji tvore bilo koji dio Postaj mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica ili podataka;koristi, prikazuje ili manipulira bilo kojim od Postaj naziva, oznaka ili djela za bilo koju svrhu osim upotrebe Postaj mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica i/ili usluga;stvori ili registrira poslovanje, URL-ove, nazive domena, nazive ili naslove softverskih aplikacija, nazive ili profile na društvenim mrežama koji sadržavaju Postaj nazive, oznake ili djela ili bilo zbunjujući ili bitno sličan naziv, oznaku, naslov ili djelo;koristi Postaj naziv, oznaku ili djelo kao svoju profilnu fotografiju ili pozadinu nadruštvenim mrežama;kupuje ključne riječi (uključujući, ali ne ograničeno na Google AdWords) koji sadržavaju bilo koji Postaj naziv, oznaku ili djelo;prijavi se za registraciju, upućivanje, korištenje, kopiranje, i/ili prisvaja pravo vlasništva Postaj naziva, oznaka ili djela, ili u bilo kojem zbunjujućem ili bitno sličnom nazivu, oznaci, naslovu ili djelu, na bilo koji način i za bilo koju svrhu, samostalno ili u kombinaciji s drugim slovima, interpunkcijom, riječima, simbolima, dizajnom i/ili bilo kojim kreativnim djelima;‍

 

ZABRANJENE AKTIVNOSTI

Ne smije se pristupiti ili koristiti Platformu u bilo koju drugu svrhu osim one za koju se ista čini dostupnima. Usluge se ne smiju koristiti u vezi s bilo kakvim komercijalnim pothvatima osim onih koje smo izričito potvrdili ili odobrili.
Suglasni ste da nećete: Sustavno dohvaćati podatke ili druge sadržaje sa Platforme za stvaranje, izravno ili neizravno, zbirke, kompilacije, baze podataka ili imenika bez pisanog dopuštenja Postaja. Prevariti ili dovesti u zabludu Postaj, druge korisnike i/ili Partnere. Zaobići, onemogućiti ili na drugi način ometati sigurnosne značajke, uključujući značajke koje sprječavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje bilo kojeg sadržaja ili nametnuti ograničenja upotrebe sadržanog u njima. Koristiti bilo koju informaciju dobivenu s Platforme u svrhu uznemiravanja, zlostavljanja ili štete drugoj osobi. Neispravno koristiti naše usluge podrške ili podnijeti lažna izvješća o zlostavljanju ili lošem ponašanju. Koristiti Postaj Platformu na način koji nije u skladu s važećim zakonima ili propisima. Učitavati ili prenositi (ili pokušati učitati ili prenijeti) viruse, trojanske konje ili druge materijale, uključujući pretjeranu upotrebu velikih slova i neželjenu poštu (kontinuirano objavljivanje teksta koji se ponavlja), koja ometa bilo koju stranu u nesmetanoj upotrebi i uživanju u Uslugama ili modificira, narušava, ometa, mijenja iliometa korištenje, značajke, funkcije, rad ili održavanje Postaj Platforme. Uključiti se u bilo kakvu automatiziranu upotrebu sustava, kao što je korištenje skripti za slanje komentara ili poruka, ili korištenje bilo kakvog rudarenja podataka, robota ili sličnih alata za prikupljanje i ekstrakciju podataka. Brisati obavijesti o autorskim pravima ili drugim pravima vlasništva iz bilo kojeg sadržaja. Pokušati oponašati drugog korisnika ili osobe ili koristiti korisnička imena drugih korisnika. Učitati ili prenesti (ili pokušati učitati ili prenijeti) bilo koji materijal koji djeluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja ili prijenosa informacija. Ometati ili stvarati nepotrebno opterećenje uslugama ilimrežama ili uslugama povezanim s uslugama. Uznemiravati, gnjaviti, zastrašivati ili prijetiti zaposlenicima ili suradnicima Postaja. Pokušati zaobići sve mjere Platforme osmišljene za sprječavanje ili ograničavanje pristupa Platformi ili bilo kojem dijelu Platforme. Kopirati ili prilagoditi softver usluga, uključujući, aline ograničavajući se na Flash, PHP, HTML, JavaScript ili drugi kod. Osim ako je dopušteno primjenjivim zakonom, dešifrirati, dekompilirati, rastaviti ili izvršiti obrnuti inženjering bilo kojeg softvera koji sadrži ili na bilo koji način čini dio Usluga. Osim ako to može biti rezultat standardne tražilice ili korištenja internetskog preglednika, koristiti, pokretati, razvijati ili distribuirati bilo koji automatizirani sustav, uključujući bez ograničenja bilo koji pauk, robot, uslužni program za varanje, scraper ili izvanmrežni čitač koji pristupa Uslugama, ili koristiti ili pokretati bilo koju neovlaštenu skriptu ili drugi softver. Neovlašteno koristiti Platformu, uključujući prikupljanje korisničkih imena i/ili adresa e-pošte korisnika elektroničkim ili drugim sredstvima u svrhu slanja neželjene e-pošteili stvaranja korisničkih računa automatskim sredstvima ili pod lažnim izgovorom. Koristiti Usluge kao dio bilo kakvog nastojanja da se natječete s nama ili na drugi način koristite Usluge i/ili Sadržaj za bilo kakav pothvat za stvaranje prihoda ili komercijalno poduzeće. Prodati ili na drugi način prenijeti profil na treću osobu.‍


Licenca

Ukoliko Platformi – točnije Postaj uslugama pristupate putem aplikacije, Postaj daje opozivo, neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo da instalirate i koristite aplikaciju na bežičnim elektroničkim uređajima u vašem vlasništvu ili pod vašom kontrolom te da pristupite i koristite aplikaciju na takve uređaje strogo u skladu s odredbama i uvjetima ove licence za mobilne aplikacije sadržane u ovim Općim uvjetima.

 

PRAVA I OBVEZE KORISNIKA


Obveze Korisnika

Prilikom kreiranja korisničkog računa dužni ste pružiti potpune i točne informacije.‍Vi jamčite da su podaci točni i da su kontakt podaci ujedno i podaci osobe koja će biti i naručitelj usluge.‍Prilikom registracije, za potvrdu broja telefona Postaj može Korisniku poslati SMS poruku sa šifrom za potvrdu.‍Korisnik ne smije dijeliti ili dati na zajedničko korištenje Korisnički račun osim u slučaju izričitog dopuštenja Postaja.
‍Jednom kada otvorite korisnički račun: Ne smijete registrirati više od jednog računa osim u slučaju prethodnog pisanog odobrenja Postaja, dužni ste podatke redovno ažurirati,morate uvijek zadržati povjerljivim Vaše prijavne podatke,morate odmah obavijestiti Postaj ako imate bilo kakav razlog vjerovati da netko drugi zna vaše korisničko ime ili lozinku ili ako sumnjate da netko drugi koristi vaš račun,slažete se da pružatelj usluga može na svom profilu Postaj platformi nakon izvršene usluge objaviti ocjene i komentare o vama kao Korisniku,po završetku radova od strane Partnera, dužni ste zaključiti upit.‍Postaj zadržava pravo uklanjanja, povrata ili promjene korisničkog imena koje odaberete ako prema vlastitom nahođenju Postaj utvrdi da je takvo korisničko ime neprikladno.‍‍


Zloupotreba kod slanja upita

Objava Oglasa za pružanjem usluge dopušteno je samo osobama koje trebaju usluge koje pružaju Partneri (vidi Usluge Partnera).‍Objava Zahtjeva za uslugom u svrhe istraživanja tržišta ili radi pristupa listi izvođača u komercijalne svrhe nije dopušteno.‍Ako Postaj utvrdi da ste zatražili uslugu radi traženja vlastitih podizvođača ili zaposredovanje radne snage, može naplatiti uslugu objavljivanja komercijalnog upita prema važećem cjeniku za Partnere.‍


Nezadovoljstvo Korisnika kvalitetom usluge Partnera

Iako Postaj nije odgovoran za ispunjenje obveze Partnera te eventualno nastalu štetu, Postaj želi pomoći Korisniku u rješavanju eventualnog nezadovoljstva pomoću smjernica i komunikacije s Partnerom.‍ Postaj Vam može pomoći u rješavanju reklamacija samo u slučaju: kada se Partner javio na objavu Oglasa za uslugom, kada je usluge pružao Partner koji je registriran na Postaj platformi‍ Postaj pruža pomoć u rješavanju reklamacija kada Vi podnesete: dokaz o plaćanju usluge (račun ili potpisani predračun Partnera), dokazni materijal za priznavanje reklamacije (poput fotografija, nalaza i mišljenja sudskog vještaka i sl.), točan datum početka radova, prepisku iz koje se jasno vidi da ste pozvali Partnera da otkloni nedostatke. Ukoliko do nezadovoljstva dođe prilikom pružanja usluge (dakle prije dovršetka) onda je potrebno priložiti dokaz iz kojeg proizlazi da ste u ugovornom odnosu s Partnerom.‍


Naknade i plaćanja

Neće Vam biti naplaćene naknade za korištenje Postaj platforme. Postaj zadržava pravo uvesti naknadu za korištenje, u kojem slučaju ćete o tome biti obaviješteni. Zadržavamo pravo uvesti naknadu za korištenje pojedinih mogućnosti na Postaj platformi. Ove naknade mogu biti predmetom odvojenih uvjeta.


Obavijest o privatnosti

Postaj prikuplja, koristi i otkriva informacije od vas ili o vama kao što je opisano u našoj Politici privatnosti. Dodatna pravila o privatnosti mogu se primjenjivati, uključujući pravila Partnera, za Usluge koje pruža Postaj ili Usluge Partnera.‍


Vaša odgovornost i zaštita od odgovornosti

Vi ste odgovorni za svu štetu koju je Postaj pretrpio kao rezultat vašeg kršenja ovih Uvjeta i/ili Zakona i drugih propisa.‍


Izjava o odricanju od odgovornosti

Rad Postaj platforme može biti predmetom ograničenja, odgode, i/ili drugih problema svojstvenih upotrebi interneta i elektroničkih komunikacija i nije zajamčeno da će biti dostupne i slobodne od greški u svako doba.‍Možemo imati problema s hardverom, softverom ili drugim problemima ili trebamo izvršiti održavanje povezano s Uslugama, što može dovesti do prekida, kašnjenja ili pogrešaka.‍ Zadržavamo pravo promijeniti, revidirati, ažurirati, obustaviti, prekinuti ili na drugi način modificirati Platformu u bilo koje vrijeme ili iz bilo kojeg razloga bez obavijesti.‍ Suglasni ste da nemamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili neugodnosti uzrokovane vašom nemogućnošću pristupa ili korištenja Platforme tijekom bilo kakvog prekida pristupa ili nemogućnosti rada Platforme.‍ Slažete se da ćete usluge koristiti na vlastitu odgovornost, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, odričemo se svih jamstava, izričitih ili posrednih, u vezi s uslugama i vašim korištenjem.‍ Ne dajemo nikakva jamstva ili izjave o točnosti ili potpunosti sadržaja usluga ili sadržaja bilo kojih web mjesta ili mobilnih aplikacija povezanih s uslugama i nećemo preuzeti nikakvu odgovornost ili odgovornost za bilo kakve.‍


Ispravci

Na Uslugama mogu postojati informacije koje sadrže tiskarske pogreške, netočnosti ili propuste, uključujući opise, cijene, dostupnost i razne druge informacije. Zadržavamo pravo ispraviti sve pogreške, netočnosti ili propuste te promijeniti ili ažurirati informacije o Uslugama u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave.‍


Prestanak

Slobodni ste u svako vrijeme koristiti Postaj platformu i možete raskinuti odnos s Postajem zatvaranjem svog korisničkog računa.Postaj može raskinuti odnos i ukinuti pristup Uslugama Postaj platforme sa trenutačnim učinkom ako zaključimo da su prekršeni Uvjeti ili bilo koji drugi ugovor s Postajem.Postaj može, po vlastitoj diskreciji, otkazati odnos i ukinuti pristup Platformi u bilo koje vrijeme uz razumno pravovremeno davanje pisane obavijesti.‍


Korisnički podaci 

Čuvat ćemo određene podatke koje prenosite Platformom u svrhu upravljanja izvedbom Platforme, kao i podatke koji se odnose na vašu upotrebu Platforme.Iako provodimo redovite rutinske sigurnosne kopije podataka, vi ste isključivo odgovorni za sve podatke koje prenosite ili koji se odnose na bilo koju aktivnost koju ste poduzeli korištenjem Platforme. Suglasni ste da Postaj neće snositi nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili oštećenje takvih podataka, te se ovime odričete bilo kakvog prava na tužbu protiv Postaja koja proizlazi iz bilo kakvog gubitka ili oštećenja takvih podataka.Postaj može oglašivačima posredovati podatke o Partnerima. Ti podaci obuhvaćaju djelatnost, komercijalne interese i opće informacije o uslugama koje pruža Partner. Postaj posreduje ciljane podatke samo onim oglašivačima koji pružaju usluge ili proizvode, korisne određenoj kategoriji pružatelja usluga.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Nevaljanost pojedinih odredaba ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i primjenjivost ostalih odredaba ovih Uvjeta. Bilo koja nevaljana, nezakonita ili neprimjenjiva odredba će sesmatrati brisanom.Postaj može ustupiti, podugovoriti ili prenijeti ove Uvjete ili bilo koja naša prava ili obveze proizašle iz njih, u cijelosti ili u dijelu, bez Vašeg prethodnog pristanka, pod uvjetom da to neće dovesti do smanjenja prava koja Vam pripadaju temeljem ovih Uvjeta ili temeljem zakona.‍ Korisnik ne može ustupiti, podugovoriti ili prenijeti ove Uvjete niti bilo koje od naših prava ili obveza, u cijelosti ili u dijelu. Zajedno s bilo kojim dodatnim ugovorom u vezi s pružanjem usluga Postaja, ovi Uvjeti čine sastavni dio ugovora, te zamjenjuju sve prijašnje ugovore u vezi s Vašim pristupom i korištenjem Platforme. Od vas može biti zatraženo da prihvatite dodatne uvjete za pristup Platformi. Ako postoji sukob između ovih Uvjeta i posebnog ugovora, potonji će imati prednost osim ako je drukčije specificirano u tom posebnom ugovoru.‍ Ne postoje treće strane u čiju su korist ugovoreni ovi Uvjeti osim onih predviđenih ovim Uvjetima.‍


Postupak rješavanja sporova

Sporazum o prihvaćanju ovih općih uvjeta sklopljen je u Zagrebu. Za sporove nastale iz korištenja usluga općih uvjeta, koristi se isključivo pravo Republike Hrvatske.‍Eventualne sporove nastale iz ove pogodbe uključene strane će rješavati sporazumno. U suprotnom, svaka od ugovornih strana može pokrenuti spor pri nadležnom sudu u Zagrebu.


Aplikacija je osmišljena radi jednostavnog i efikasnog povezivanja Partnera (registriranih pružatelja usluga u Aplikaciji) i Klijenata (osoba kojima su takve usluge potrebne).


DIO ZA PARTNERE


Uloga Postaja

Postaj je vlasnik Aplikacije Postaj (dalje u tekstu: Aplikacija). Postaj djeluje isključivo kao posrednik između Klijenta i Partnera te putem Aplikacije dovodi u vezu Klijenta i Partnera radi dogovora oko pružanja Usluge. Nakon prijave na Oglas, Klijent i Partner se povezuju te izravno dogovaraju sve okolnosti izvršenja Usluge, uključujući i lokaciju, cijenu te način obavljanja Usluge. Postaj Klijentu i Partneru ni na koji način ne uvjetuje cijenu, lokaciju i/ili druge okolnosti obavljanja usluge. Unatoč povezivanju, ni Klijent ni Partner nemaju obvezu ugovoriti pružanje Usluge. Postaj nije ugovorna strana Ugovornog odnosa između Klijenta i Partnera te ni na koji način nije odgovoran i ne jamči Partneru i/ili Klijentu za ispunjenje, pravovremenost i kvalitetu ispunjenja bilo koje obveze od strane Partnera i/ili Klijenta.


Osnove funkcioniranje Aplikacije

Aplikacija funkcionira na način da Klijent putem Aplikacije postavi Oglas. U Oglasu Klijent navodi koja usluga mu je potrebna iz Kataloga usluga. U trenutku kada Klijent objavi Oglas, svi Partneri koji su se u Aplikaciji naveli da obavljaju takvu djelatnost dobit će notifikaciju putem Aplikacije. Unutar Aplikacije Partner ima mogućnost pristupiti svim dostupnim informacijama vezanim za predmetnu uslugu. Prilikom prijave Partnera na Oglas izmjenjuju se kontakt podaci između Partnera i Klijenta. Partneri koji su se prijavili na Oglas komuniciraju s Klijentom izravno u ili izvan Aplikacije te se dogovaraju oko uvjeta i drugih detalja vezanih uz izvršenje Usluge.


Kategorije usluga

Postaj posreduje za usluge navedene u Aplikaciji. Partner je ovlašten prijaviti se na Oglas u kojem se traži izvođenje usluge iz Kategorije usluga za koju je Partner registriran.


Registracija

Za korištenje Aplikacije Partner je dužan registrirati se i kreirati Korisnički račun. Partner registracijom jamči da zadovoljava sljedeće uvjete:

- da je Partner pravna osoba ili obrtnik;

- da je Partner registriran za obavljanje djelatnosti i pružanje usluga koje navodi na Korisničkom profilu u Aplikaciji;

- da Partner ispunjava sve zakonske i druge uvjete vezano za izvršavanje Usluga za koje se prijavio na Postaj platformi;

- da ima valjanu e-mail adresu, broj mobilnog telefona koji je u funkciji i bankovni račun;

U postupku registracije Partner dostavlja najmanje sljedeće podatke: e-mail, naziv tvrtke, OIB, ime i prezime vlasnika, adresu sjedišta tvrtke, grad sjedišta tvrtke, godinu osnivanja, kontakt broj, NKD tvrtke, te podatak o tome je li Partner u sustavu PDV-a ili ne.

Dostavom prije navedenih podataka potvrđujete da ste suglasni da Postaj sve navedene podatke prikuplja za potrebe verifikacije prije registracije kao i za potrebe daljnjeg korištenja Aplikacije. Nakon primitka podataka, Postaj odlučuje hoće li Partneru odobriti registraciju na Aplikaciji. Postaj zadržava pravo odbiti registraciju bez navođenja posebnog obrazloženja.

Ako registracija bude odobrena, Partneru će biti omogućena izrada Korisničkog profila. Partner je prilikom izrade Korisničkog profila dužan Postaju dostaviti podatke o poslovnom računu i njegovoj banci, a opcionalno može dostaviti sljedeće podatke: Logo, Opis tvrtke, Opis djelatnosti, Odabir usluga koje pružaju, Skraćeno ime tvrtke – naziv brenda, certifikat, link na web stranicu, slike radova. Prilikom kreiranja Korisničkog računa Postaj evidentira podatke o Partneru i prijavljenim djelatnostima u elektroničku bazu podataka.

Nakon što Partner dovrši izradu Korisničkog profila, Partneru će radi stupanja u Poslovni odnos s Postajem biti omogućen pristup Općim uvjetima korištenja za Partnere. Partner je dužan detaljno i savjesno proučiti Opće uvjete korištenja za Partnere te u Aplikaciji odgovarajuće označiti da je s istima suglasan. U slučaju postojanja bilo kakvih pitanja uvijek nam se možete izravno obratiti.

U slučaju da je Partner suglasan s Općim uvjetima korištenja, Partner i Postaj stupit će u Poslovni odnos te će Partneru biti omogućeno korištenje Postaj aplikacije.KONTAKTIRAJTE NAS

Kako biste riješili pritužbu u vezi s uslugama ili dobili dodatne informacije o korištenju usluga, obratite nam se na: 


Postaj d.o.o.

Lapačka 17

Zagreb, 10000

Hrvatska

info@postaj.app